Rotterdam Rent Makelaardij
World Trade Centrum
Beursplein 37.
Postbus 30223
Tel: 0634325265
Mail: info@rotterdamrent.com

Op zoek naar een huurwoning of appartement in Rotterdam?

Bent u op zoek naar een appartement, woning, studio of studentenkamer?

Wij nemen je al het zoekwerk uit handen bij het vinden van een huurwoning in Rotterdam, dat bespaart heel veel tijd. Ook zorgen we dat je de woningen binnen enkele minuten nadat ze beschikbaar komen per email ontvangt, hierdoor ben je altijd op tijd bent om te reageren.

Rotterdam Rent makelaardij kan u helpen met uw zoektocht naar huurwoningen.
Wij kunnen voor u woningen, huizen, appartementen, kamer en studio’s zoeken in regio Rotterdam (Blaak, Centrum, Blijdorp, noord, West, Delfshaven, Rotterdam zuid, Oostplein, Boezemkade ), Schiedam, Barendrecht, Den Haag, Scheveningen


Een huis huren procedure via een woningcorporatie of woningbouwvereniging de zogenaamde sociale huurwoning, duurt heel lang. Vaak moet je lang ingeschreven staan voordat je een woning krijgt toegewezen. Soms verdien je te veel zodat huren daar niet mogelijk is. Dus Rotterdam Rent is de beste alternatieve om een snel geschikte woning te vinden.

Het vinden van een geschikte huurwoning
Nadat u zich gratis in heeft geschreven , geeft u ons opdracht om een woning voor u te zoeken, die aan uw wensen voldoet.

Rotterdam Rent makelaardij kan u helpen met het maken van de juiste keuze. Door onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide netwerk kunnen wij u zeer snel voorzien van een woning. Het merendeel van onze klanten wordt al binnen enkele dagen voorzien van woonruimte die aan hun woonwensen voldoet.

Bezichtiging van de woning
Als wij voor u geschikte woningen hebben gevonden, dan worden deze onder begeleiding van onze verhuurmakelaar bezichtigd. Omdat Rotterdam Rent makelaardij met flexibele/ruime tijden werkt, kunnen de woningen ook ‘s avond en tijdens het weekend worden bezichtigd.

Eisen aan uw inkomen
Voor het huren van een woning is het noodzakelijk dat u een vast inkomen hebt, of wanneer u student bent over voldoende inkomen beschikt (o.a. een IB-toelage). Tevens bestaat er voor studenten de mogelijkheid dat de ouders zich voor de duur van de huurovereenkomst garant stellen voor de naleving van de huur betalingen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Deze verschillen per eigenaar en dus per woning. Bij de individuele woning staan de inkomenseisen nader beschreven.

Werkgeversverklaring

Op het inschrijfformulier wordt een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient origineel en van recente datum te zijn voorzien en te worden ondertekend door de werkgever. Naast de werkgeversverklaring dient u een recente loonstrook bij te voegen. Indien u geen werkgever heeft (zoals bijvoorbeeld pensioengerechtigden), dient u een recente jaaropgave van uw inkomen te overleggen.

Zelfstandigen

Zelfstandigen dienen een volledige, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans (uitgebreide winst- en verliesrekening) van de afgelopen twee jaar te overleggen. Tevens is een bankgarantie vereist. Zelfstandigen dienen tenminste één jaar zaak te hebben gevoerd.
Indien ook het eigen vermogen meegerekend dient te worden, dient hier ook een opgave van te worden meegezonden.
Tevens dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd te worden.

Zowel de aanvrager als eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken.

Verklaring eigenaar/beheerder/hypotheekhouder(s)

Op het inschrijfformulier wordt tevens, indien u momenteel een woning huurt, een verklaring van uw huidige verhuurder gevraagd of, indien u een eigen woning heeft, een hypotheekhoudersverklaring.

Huisvestingsvergunning

Voor een aantal van de bij ons in beheer zijnde woningen onder de huurprijsgrens (€ 710,68 per 1 januari 2016) is van gemeentewege een huisvestingsvergunning vereist. Dit geldt met name voor de woningen in Alphen aan den Rijn, Voorburg en Den Haag en voor woningen die eigendom zijn van de gemeente Rotterdam. Onze collega’s van de afdeling Verhuur kunnen u hierover nader informeren.


Huurperiode

De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Verhuurkosten

Uw verzoek tot inschrijving is kosteloos. Uw aanvraag wordt geheel vrijblijvend in behandeling genomen.

Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte

Bij het aangaan van een huurovereenkomst tekent u tevens voor het in ontvangst nemen van de algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte.

U vindt het document onderaan deze pagina.

Kosten bij huur
Indien na het verlenen van een zoekopdracht door Rotterdam Rent makelaardij voor de opdrachtgever een huurovereenkomst tot stand komt, dan zullen eenmalig kosten in rekening worden gebracht. Indien in de maandhuur servicekosten, gas- en elektrokasten, gemeentebelastingen, kosten voor stoffering- en meubilering zijn inbegrepen, worden de kosten hierover berekend.

Tekenen van de huurovereenkomst
Wanneer u een huurwoning hebt gevonden die aan uw eisen voldoet zal de huurovereenkomst getekend worden. In de huurovereenkomst zijn al uw rechten en plichten opgenomen. Na ondertekening van de huurovereenkomst ontvangt u de sleutel van uw woning.